Verhuizing praktijk locatie

Verhuizing praktijk locatie

PRAKTIJK VERHUIZING VAN UW HUISARTS (Scroll down for english) 

PER woensdag 8 februari

Tijden veranderen. Personeel is ook voor ons moeilijk te vinden. Dat is de beslissende reden om de praktijk te gaan verhuizen naar mijn collega:

Mw. Dr. Konings, Annalaan 23A:
(tussen Emmaplein en Gerechts gebouw/ oude ziekenhuis) .

Per woensdag 8 februari 2023 vinden de spreekuren daar plaats. Eigen niet betaalde parkeerplaatsen, meer passerende bussen.
Ik blijf 4 dagen per week spreekuur doen. Mw dr. Jorien van der Burg, huisarts en bioloog en moeder van 2 kinderen is nu mijn vaste collega en zal onder andere de vrijdagen spreekuur doen.

De bereikbaarheid via :

–  mail (assistentes@huisartsmaastrichtcentrum.nl) ,

–  uw toegang tot uw dossier via Bricks (vraag uw assistente toegang!),

–  website  huisarts maastricht centrum west en

–  telefoon (043 3218600) wordt verder verbeterd.

Onze praktijk kan u dan meer bieden. Ik kan netto meer tijd aan u besteden. U kunt om een lange afspraak vragen. Onze gezamelijke praktijken gaan meer rust, veiligheid  en stabiliteit aan u geven.

 

Graag tot ziens,

 

George Wolfs & Jorien van der Burg

 

samen met Karen Konings

PRACTICE REMOVAL OF YOUR GP PER Wednesday, February 8

Times change. Staff is also hard to find for us. That is the decisive reason to move the practice to my colleague:

Mrs Dr. Konings, Annalaan 23A:
(between Emmaplein and Courthouse / old hospital) .

As of Wednesday, February 8, 2023, the consultation hours will take place there. Own non-paid parking spaces, more passing buses.

I will continue to do consultation hours 4 days a week. Mrs Dr. Jorien van der Burg, general practitioner and biologist and mother of 2 children is now my permanent colleague and will do consultation hours on Fridays, among other things.

Accessibility via:

– mail (assistentes@huisartsmaastrichtcentrum.nl) ,

– your access to your file via Bricks (ask your assistant for access!),

– website general practitioner maastricht center west en

– telephone (043 3218600) will be further improved.

Our practice can then offer you more. I can spend more time with you net. You can ask for a long appointment. Our joint practices will give you more peace, security and stability.

 

Hope to see you again,

 

George Wolfs & Jorien van der Burg

together with Karen KoningsTranslate »
Call Now Button